Publications

Close

Монгол ном

“Нэг зорилго – Нэг дуу хоолой” эмэгтэйчүүдийн эрхийн мэдээллийн яармаг 2018
Жендэрийн эрх тэгш байдал – Эмэгтэйчүүдийн эрх гарын авлага
Өөрчлөлт миний гарт – Сурагчдад зориулсан гарын авлага – III
Өөрчлөлт миний гарт – Сурагчдад зориулсан гарын авлага – II
Өөрчлөлт миний гарт – Сурагчдад зориулсан гарын авлага – I
Өөрчлөлт миний гарт – Багш нарт зориулсан гарын авлага
Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн (МОНЭС)ХӨТӨЛБӨРИЙН СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ 2016-2020
Ажлын байр боловсрол сургалтын орчин дахь БЭЛГИЙН ДАРАМТЛАЛ ба түүнээс сэргийлэх нь 2010 он.
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал Монгол улсад баримтын тайлан 2010 он.
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалд өртвөл хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх боломжтой юу? 2010 он.
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг ЗОГСООЁ 2014 он.
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАЛТ – ХАМТАРСАН БАГИЙН ОРОЛЦОО 2010 он.
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь 2015 он.
Бэлгийн дарамтлалаас ангид аюулгүй ажлын байр эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлага 2014 он.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хамтарсан багаар ажиллах арга зүй 2010 он.
Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний ололт ажилтуудаас 2010 он.
Сайн дурынхан нийгмийн хөгжилд 2007он.
Сая саяыг хөдөлгөгч эмэгтэйчүүд АНХДАГЧИД эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөнд санхүүжилт олгох замаар түүх бүтээсэн эмэгтэйчүүд
Та ажлын байрандаа бэлгийн дарамтад өртөж байна уу Хүний эрхийн комисст хандан гомдол гаргаарай
Та эрхээ хамгаалж чадах уу? 2007 он.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр садар самууныг сурталчилж буй өнөөгийн байдал.
Цэцэрлэгийн сайн засаглал ба мэдээллийн ил тод байдал 2014 он.
Эмэгтэйчүүд нүдээр төсөв 2008 он.
Эмэгтэйчүүд сонгуульд хэрхэн өрсөлдөж ялах вэ 2008 он.
Филантропи нийгмийг өөрчилнө 2007 он.

Монгол судалгааны ном

Англи ном

Англи судалгааны ном