Programs we fund

Close

Охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалх 'Гүнж' төв ТББ

“Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хохирогчийн өмгөөлөлийн зардлыг бүрдүүлэх” 88 өдрийн аян

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Mama cashYear: 2018

Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд ТББ

“Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хохирогчийн өмгөөлөлийн зардлыг бүрдүүлэх” 88 өдрийн аян

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Mama cashYear: 2018

'Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян' ТББ

“Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хохирогчийн өмгөөлөлийн зардлыг бүрдүүлэх” 88 өдрийн аян

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Mama cashYear: 2018

АББД-тай тэмцэх эвслийн зохицуулагч байгууллага - Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

АББД-тай тэмцэх эвслийг бэхжүүлэх, нөлөөлийн ажил - зохицуулагч байгууллага

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ChannelYear: 2018

'Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян' ТББ

НЭГ ТЭРБУМААРАА ТЭМЦЬЕ 2018

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Mama cashYear: 2018

LGBT centre

Хүний эрхийн төлөө залуу манлайлагч-2018

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Global Fund for WomenYear: 2018

Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд ТББ

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Global Fund for WomenYear: 2018

Хүйсийн тэгш эрхийн төв ТББ

АББД-ын олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг судлах судалгааны харьцуулсан үр дүнг хэвлүүлэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ChannelYear: 2018

Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг 6, 28, 114, 117-р цэцэрлэгүүдэд зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Хөөрхөн Зүрхнүүдийн аян ТББ

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг Баянхонгор аймгийн 10, Богд сумын цэцэрлэгүүдэд чиглүүлэгчээр ажиллах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Оюунлаг багачуул ТББ

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг Дорнод аймгийн 12, Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгүүдэд чиглүүлэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Бадамлянхуа ИОХТ ТББ

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтын үеэр эцэг эхчүүдэд тараах сургалтын материал боловсруулах, хэвлүүлэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Талын сувдан гүүр ТББ

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг Дорнод аймгийн 12, Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгүүдэд зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Хонгор нутгийн үрс

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг Баянхонгор аймгийн 10, Богд сумын цэцэрлэгүүдэд зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Архангай ЛЭОС ТББ

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг Архангай аймгийн 8, Чулуут сумын цэцэрлэгүүдэд зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Багануур дүүргийн ХЭҮТ салбар

Эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар олгох 1-р сургалтыг Баянхонгор аймгийн 10, Богд сумын цэцэрлэгүүдэд зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

АББД-тай тэмцэх эвсэл-Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо

АББД -ыг хориглох заалтыгХөдөлмөрийн хуульд оруулах нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ChannelYear: 2018

АББД-тай тэмцэх эвсэл-Хүйсийн тэгш эрхийн төв

Хөдөлмөрийн тухай хуульд оруулах үйл ажиллагаа-Хэвлэл мэдээллийн нөлөөлөл

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ChannelYear: 2018

МҮЭХны Боловсрол шУ-ны холбоо

АББД-тай тэмцэх эвслийн чадавхи бэхжүүлэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ChannelYear: 2018

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв

насанд хүрээгүй 5 хохирогчийн өмгөөлөл, нөхөн сэргээх эмчилгээ

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ДСБYear: 2018

Хүйсийн тэгш эрхийн төв ТББ

2002 оны Эрүүгийн хуулийн113-р зүйл, 122-р зүйл , 125-р зүйл , 126-р зүйл , 2017 оны шинэчилсэн Эрүүгийн хуулийн 12.1-р зүйл , 12.2-р зүйл , 12.3-р зүйл, 12.5-р зүйл 13.1-р зүйл ангиар цагдаа, прокурор, шүүхийн шатнаас хэрэгсэхгүй болсон хэргүүдэд дүн шинжилгээ хийж, хэрэгсэхгүй болсонүндэслэл, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан шалтгаан, нөхцөлийг тодруулах замаар эрх зүйн орчинг сайжруулах, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх бодлого боловсруулахад анхаарах асуудлыг тодорхойлох

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахYear: 2018

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв

Сонсголын бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн манлайлал

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: GAGGAYear: 2018

Оюунлаг багачуул ТББ

Эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалтын материалыг хянах, сайжруулах, эцэслэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

LGBT centre

Queer theatre and exhibitionв ЛГБТИ хүмүүсийн эрхийг олон нийтэд таниулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: Global Fund for WomenYear: 2018

Архангай ЛЭОС ТББ

Эцэг эхчүүдэд зориулсан давтан сургалтыг Архангай аймагт зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Талын сувдан гүүр ТББ

Эцэг эхчүүдэд зориулсан давтан сургалтыг Дорнод аймагт зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Хонгор нутгийн үрс

Эцэг эхчүүдэд зориулсан давтан сургалтыг Баянхонгор аймагт зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Багануур дүүргийн ХЭҮТ салбар

Эцэг эхчүүдэд зориулсан давтан сургалтыг Багануур дүүрэгт зохион байгуулах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Оюунлаг багачуул ТББ

Эцэг эхчүүдэд зориулсан давтан сургалтаар УБ хотын цэцэрлэгүүдэд зөвлөн туслах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Хил хязгааргүй хөгжил ТББ

Эцэг эхчүүдэд зориулсан давтан сургалтаар Архангай, Дорнод, Баянхонгор, УБ хотын цэцэрлэгүүдэд зөвлөн туслах

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Архангай ЛЭОС ТББ

Төслийн түгээн дэлгэрүүлэлтийг Архангай аймагт хийх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Талын сувдан гүүр ТББ

Төслийн түгээн дэлгэрүүлэлтийг Дорнод аймагт хийх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Хонгор нутгийн үрс ТББ

Төслийн түгээн дэлгэрүүлэлтийг Баянхонгор аймагт хийх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Багануур дүүргийн ХЭҮТ салбар

Төслийн үйл ажиллагааг Багануур дүүрэгт түгээн дэлгэрүүлэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018

Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ

Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайран дүүрэгт төслийн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх

Grant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: AnandaYear: 2018
Grant Stream: 2. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин дэх оролцооDonor: Mama cashYear: 2018

Монголын багш эцэг эхийн холбоо ТББ

“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин дэх оролцоотой холбоотой ерөнхий мэдээлэл цуглуулах төсөл”

Grant Stream: 2. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин дэх оролцооDonor: GFCFYear: 2018

Очирт цэцэн ханд сан ТББ

“Иргэний нийгмийн байгууллагууд ТХЗ-ын төлөө нэгдэх, хамтын ажиллагааны меморандум байгуулах”

Grant Stream: 2. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин дэх оролцооDonor: Global Fund for WomenYear: 2018

Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд

Travel grant - Германд NordArt 2018 урлагын фестивальд 'Сайхан бие' үзэсгэлэнгийн гэрэл зургатай оролцох

Grant Stream: 2. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин дэх оролцооDonor: Global Fund for WomenYear: 2018

Гэгээлэн төв ТББ

ЧД-ийн 16-р хорооны Хөгжлийн бэрхшээлтэй ээжүүдийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх савангийн төсөл

Grant Stream: 3. Эмэгтэйчүүд сайн засаглал, хариуцлага, ил тод байдлын төлөөDonor: ДСБYear: 2018

Ардчиллын боловсрол төв ТББ

Эмэгтэйчүүдийн сайн засаглал, хариуцлага, ил тод байдалтай холбоотой ерөнхий мэдээлэл цуглуулах төсөл

Grant Stream: 3. Эмэгтэйчүүд сайн засаглал, хариуцлага, ил тод байдлын төлөөDonor: GFCFYear: 2018

Хүүхдийн эрх хамгаалал ТББ

Сургалтын чиглүүлэгчийн урамшуулал

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

Монголын СӨБ-ын хөгжлийн төв ТББ

Сургагч багш бэлтгэх 2 дахь сургалтыг чиглүүлэх

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

ЛЭОС Архангай дахь салбар

Архангай аймгийн 8, Чулуут сумын цэцэрлэгийн багш нарыг сургах 2 дахь сургалтыг зохион байгуулах

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

Хонгор нутгийн үрс ТББ

Баянхонгор аймгийн 10-р цэцэрлэг, Богд сумын цэцэрлэгийн багш нарт сургагч багш бэлтгэх 2 дахь сургалт явуулах

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

Талын сувдан сондор ТББ

Дорнод аймгийн 12-р цэцэрлэг, Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгийн багш нарт сургагч багш бэлтгэх 2 дахь сургалтыг зохион байгуулах

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

Монголын СӨБ-ын хөгжлийн төв ТББ

УБ хотын 114, 117, 28, 6-р цэцэрлэгүүдийн багш нарт сургагч багш бэлтгэх 2 дахь сургалтыг зохион байгуулах

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

Багануур дүүргийн ХЭҮТ-ийн салбар

Багануур дүүргийн 139-р цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан сургагч багш бэлтгэх 2 дахь сургалт зохион байгуулах

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ANANDAYear: 2018

Нийгмийн ажлын үйлчилгээ, үнэлгээний төв

МОНЭС-ийн дэргэд залуу эмэгтэйчүүдийн клуб байгуулах

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: Global Fund for WomenYear: 2018

Гүнж төв

Шувуухай - Хөдөө орон нутгаас УБ хотод шилжин суурьшсан охид, залуу эмэгтэйчүүдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх нь

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: ДСБYear: 2018

Монголын Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Төв НҮТББ

Охид, эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэх асуудлаар ерөнхий мэдээлэл цуглуулах төсөл

Grant Stream: 4. Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхDonor: GFCFYear: 2018

Жэндэрийн шинэжээч бэлтгэх сургалтын тэтгэлэг

Сургалт бэлтгэх, сургалт хийх

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: Mama cashYear: 2018

Батзориг сан

Яармагийн visibility and promotion

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: Mama cashYear: 2018

Монголын багш эцэг эхийн холбоо ТББ

Жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээний арга зүйг орчуулах, боловсруулах, гарын авлага бэлтгэх

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Хүрээлэн буй орчны сургалт судалгааны нийгэмлэг

Байгаль орчны салбарын бодлого ба жендэр /Filia 6.0, GAGGA 4.0

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGA, FILIAYear: 2018

21 аймаг, УБ-ын ЭТББ ууд

Эмэгтэйчүүдийн эрхийн мэнээллийн яармаг 2018

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGA, TFDYear: 2018

Нэг үндэс ТББ

Жендэр ба Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сургалт,хэлэлцүүлэг

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: FiliaYear: 2018

Бид танд туслана ТББ

Жендэрийн үр нөлөөллийн үнэлгээний арга зүйг олгох

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Монголын Үндэсний сүлжээ ТББ CEDAW

Жендэрийн үр нөлөөллийн үнэлгээний арга зүйг олгох

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

МҮС Завхан аймаг дахь “CEDAW-WATCH” ТББ

“Аюулгүй ажлын байр “

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Завхан аймгийн ЭТББ-уудын Өрнөх хөгжил ТББ

Хамтдаа хөгжиж хариуцлагажулая

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Орон нутгийн Хэвлэл мэдээллийн холбоо Завхан аймаг дахь салбар /нийгэмд үйлчлэх ТББ/

“Малчин эмэгтэйчүүдийг эрхийнхээ төлөө дуу хоолойгоо гаргах мэдлэг, чадавхи олгох”

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Хөгжлийн хэлхээ ТББ

Захын гэр хорооллын Охид,залуу эмэгтэйчүүдийн хөгжил, тэдний оролцоо

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Болор сэтгэл ТББ

Уул уурхай ба эмэгтэйчүүд

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Зүг гаргагч төв ТББ

ЭТББ-уудад сан бүрдүүлэх, байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх нь

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

ЛЭОС- Багануур дүүргийн салбар

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах нь

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Бид танд туслана ТББ

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах суралцах, танилцах аялал

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

ХЭҮТ-ийн Дархан-Уул аймгийн салбар

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах суралцах, танилцах аялал

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

ХЭҮТ-ийн Багануур дүүргийн салбар

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах суралцах, танилцах аялал

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

МҮС Завхан аймаг дахь “CEDAW-WATCH” ТББ

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах суралцах, танилцах аялал

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Бид танд туслана ТББ

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах суралцах, танилцах аялал

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо

ЭТББ-уудыг чадавхижуулах суралцах, танилцах аялал

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Нэг үндэс ТББ

Байгаль орчны салбарын бодлогын жендэрийн дүн шинжилгээ

Grant Stream: 5. Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлтDonor: GAGGAYear: 2018

Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян ТББ

Нэг тэрбумаараа тэмцэе кампанит аян

Location: УлаанбаатарGrant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: GFWYear: 2017

Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрхийн үндэсний төв

Хүчирхийллээс хамгаалах арга ажиллагааг заах нь

Location: УлаанбаатарGrant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: GFWYear: 2017

АББД-тай тэмцэх ТББ-уудын эвсэл /МЭҮХ/

АББД-тай тэмцэх ТББ-уудын эвслээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгт нөлөөлөх

Location: УлаанбаатарGrant Stream: 1. Жендерийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахDonor: ChannelYear: 2017