Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯН
(11-Р САРЫН 25-ААС 12-Р САРЫН 10)

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох энэхүү аян нь анх 1991 онд Эмэгтэйчүүдийн Глобал Удирдлагын институтын санаачлагаар зохион байгуулж эхэлсэн юм.. Энэ нь 11-р сарын 25-с буюу Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн зогсоох өдрөөс Олон Улсын Хүний Эрхийн өдөр болох 12-р сарын 10-г хүртэл 16 хоногийн хугацаатай өрнөдөг ба хэдэн чухал өдрүүдийг хамардаг юм, үүнд 11-р сарын 29 нь Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалагчдын өдөр, Дэлхийн ДОХ-ын өдөр буюу 12-р сарын 1 ба Монреалийн халдлага болсон жилийн ой буюу 12-р сарын 6 өдрүүдийг хамарсан өргөн цар хүрээтэй аян юм.

Монгол улс нь энэхүү аянд 1997 онд нэгдсэн ба Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв зохион байгуулдаг билээ. Энэхүү аяны хүрээнд бодлогод нөлөөлөх, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа өрнөдөг ба МОНЭС нь жил бүр оролцож дэмжиж ирсэн юм.