Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсоноор бусдыг ойлгох, хайрлах, амьдралын зорилтуудаа тодотгох, нийгмээ мэдрэх, нийгэмдээ хэрхэн хувь хэмэр оруулах боломжуудаа олж харах гээд олон бодит чадваруудыг эзэмшдэг билээ. МОНЭС-гийн Сайн дурын ажилтан болсноор эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшлийн асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд хэрэгтэй хөрөнгө мөнгийг босгоход хувь нэмрээ оруулдаг. Сайн дурын үйл ажиллагаа бол нийгмийн хөгжлийн төлөө хөрөнгө босгох арга зам юм.

Та МОНЭС-гийн Сайн дурын ажилтан болсноор
• Хандив цуглуулах
• Кампанит ажил зохион байгуулах, оролцох
• Орчуулга хийх
• Төсөл бичих
• Хэрэгжүүлж буй төслийн үйл ажиллагаанд оролцох, зохион байгуулах
• Өөр байгууллагаас зохиож буй ажилд МОНЭС-г төлөөлж оролцоно.

Хэрэв та манай Сайн дурын ажилтан болохыг хүсч байвал, Сайн дурын ажилтны анкетийг татаж авна уу!

Онлайнаар анкет бөглөх бол