Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Нийгмийн өмнө тулгамдаж байгаа байгаа олон асуудлын дотроос эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд хандивлагчдаас хандивыг бид дугтуйгаар хандив цуглуулж байна. Дугтуй нь тусламж дэмжлэгийг хэрэгтэй хүмүүст хүргэх, хандив өргөсөн хүнтэйгээ эргээд холбоо харилцаатай байх боломжийг олгодгоороо давуу талтай.

Та бүхэн эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшлийн төлөө өөрийн хувь нэмрээ оруулах боломжтой юм. Сайн үйлсийн төлөө хувь нэмэр оруулахад их багын хэмжээ биш чин сэтгэлийн дэмжлэг маш чухал билээ.