Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Б.Эрдэнэцогт - Сайн дурын ажилтан

2006 оноос сайн дураараа МОНЭС-ийн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд өөрийн цаг завыг зориулан давхардсан тоогор 420 гаруй хүнд бидний ажлыг танилцуулан сурталчилж хандив цуглуулах ажлыг зохион байгуулж байна.