Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

МОНГОЛ НОМ

“Нэг зорилго – Нэг дуу хоолой” эмэгтэйчүүдийн эрхийн мэдээллийн яармаг 2018 Татах
Жендэрийн эрх тэгш байдал – Эмэгтэйчүүдийн эрх гарын авлага Татах
Өөрчлөлт миний гарт – Сурагчдад зориулсан гарын авлага – III Татах
Өөрчлөлт миний гарт – Сурагчдад зориулсан гарын авлага – II  Татах
Өөрчлөлт миний гарт – Сурагчдад зориулсан гарын авлага – I  Татах
Өөрчлөлт миний гарт – Багш нарт зориулсан гарын авлага  Татах
Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн (МОНЭС)ХӨТӨЛБӨРИЙН СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ 2016-2020 Татах
Ажлын байр боловсрол сургалтын орчин дахь БЭЛГИЙН ДАРАМТЛАЛ ба түүнээс сэргийлэх нь 2010 он. Татах
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал Монгол улсад баримтын тайлан 2010 он. Татах
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалд өртвөл хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх боломжтой юу? 2010 он. Татах
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг ЗОГСООЁ 2014 он. Татах
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАЛТ – ХАМТАРСАН БАГИЙН ОРОЛЦОО 2010 он. Татах
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь 2015 он. Татах
Бэлгийн дарамтлалаас ангид аюулгүй ажлын байр эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлага 2014 он. Татах
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хамтарсан багаар ажиллах арга зүй 2010 он. Татах
Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний ололт ажилтуудаас 2010 он. Татах
Сайн дурынхан нийгмийн хөгжилд 2007он. Татах
Сая саяыг хөдөлгөгч эмэгтэйчүүд АНХДАГЧИД эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөнд санхүүжилт олгох замаар түүх бүтээсэн эмэгтэйчүүд Татах
Та ажлын байрандаа бэлгийн дарамтад өртөж байна уу Хүний эрхийн комисст хандан гомдол гаргаарай Татах
Та эрхээ хамгаалж чадах уу? 2007 он. Татах
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр садар самууныг сурталчилж буй өнөөгийн байдал. Татах
Цэцэрлэгийн сайн засаглал ба мэдээллийн ил тод байдал 2014 он. Татах
Эмэгтэйчүүд нүдээр төсөв 2008 он. Татах
Эмэгтэйчүүд сонгуульд хэрхэн өрсөлдөж ялах вэ 2008 он. Татах
Филантропи нийгмийг өөрчилнө 2007 он. Татах

МОНГОЛ СУДАЛГААНЫ НОМ

Эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар төрийн бус байгууллагуудаас 2012-2015 онд хийсэн судалгаа, мониторингийн тайлангууд Татах
2000-2010 Нийгмийн шудрага ёсны төлөө эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлнэ. Татах
Гэр бүлийн хүчирхийллийн нийгэм эдийн засгийн өртөг судалгааны хураангуй 2009 он. Татах
Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх гомдол, мэдээллийг хэрхэн гаргах, хэнээс туслалцаа авах вэ? Татах
Судалгааны тайлан 2010 он. Татах
Филиппин улсын засгийн газраас бэлгийн дарамтлалын эсрэг авч буй арга хэмжээ мэдээллүүдийн эмхтгэл 2014 он. Татах
Хэрхэн хөрөнгө босгож сан бүрдүүлэх вэ? Татах
Эмэгтэйчүүдийн эрх ба хэвлэл мэдээлэл судалгаа Татах

АНГЛИ НОМ

Mongolian women’s fund (MONES) PROGRAM STRATEGY for 2016-2020 Татах
Social and Economic Cost of Demonstic Violence Татах

АНГЛИ СУДАЛГААНЫ НОМ

The Field of Women’s Organizing in Mongolia Possibilities of a Feminist Movement 2009 Татах