Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

ХУВЬ ХҮМҮҮС

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн нийт 7500 гаруй хувь хандивлагчтай болсон ба тэд нарын 30 хувь нь давтан хандивлагчид байна.

САЙН ДУРЫНХАН

МОНЭС нь хот хөдөөд 30 гаруй сайн дурын төлөөлөгчтэй. Оюутан сурагчид, ахмадууд, идэвхтэн эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн сайн дурыхан МОНЭС-ийн үйл ажиллагааг сурталчилах, мэдээлэл түгээх, хандив цуглуулах, зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцож туслалцаа үзүүлдэг.

САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН БОЛОХ

Сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсоноор бусдыг ойлгох, хайрлах, амьдралын зорилтуудаа тодотгох, нийгмээ мэдрэх, нийгэмдээ хэрхэн хувь хэмэр оруулах боломжуудаа олж харах гээд олон бодит чадваруудыг эзэмшдэг билээ.