Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Хөтөлбөрийн зорилго нь МОНЭС ийн тогтвортой байдал, үр дүнтэй ажиллагааг баталгаажуулж, шаардагдах хөрөнгө оруулалтуудыг олж эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшилд зориулсан тэтгэлэг олгоход оршино.

Байгуулагдсан цагаасаа эхлэн МОНЭС нь гадаад болон дотоодоос хөрөнгө босгож байна.