Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Хандивлагчдын тоо

2001-2017

Олон улсын хандивлагч

103

Дотоодын аж ахуй нэгж байгууллага хандивлагч

650

Хувь хандивлагч

54000

Үр шим хүртэгчид

255,000 гаруй буюу нийт охид эмэгтэйчүүдийн 17%

Нийт санхүүжилт

2001-2017 оны хооронд олон улсын 103, дотоодын 650  аж ахуйн нэгж байгууллага, 54,000 гаруй хувь хандивлагчдын  дэмжлэгтэйгээр 177 төрийн бус байгууллага, бүлгийн 375 төслийг 1,2 тэрбум  төгрөгөөр санхүүжүүлэн,  255 мянга гаруй буюу нийт охид, эмэгтэйчүүдийн 17%-д нь хүрч ажиллалаа.

АЛСЫН ХАРАА БА ЗОРИЛТ

Эмэгтэйчүүдийн эрхийг дээдлэн хамгаалж, тэднийг хүчирхэгжүүлэхдээ шудрага, эрх тэгш, ил тод зарчмын хэрэгжилтийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд сайжруулах, үүндээ эмэгтэйчүүдийн бүтээлч оролцоо, дуу хоолойг нэмэгдүүлэн манлайлах.

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Монголын эмэгтэйчүүдийн сан Удирдах зөвлөл 13 гишүүнтэй ба бүгд тухайн салбартаа манлайлагч эмэгтэйчүүд юм. Удирдах Зөвлөл нь сангийн бодлого чиглэлийг тодорохойлох, баталгаажуулах ажлыг хариуцдаг. Удирдах зөвлөлийн гишүүд дотоодоос хөрөнгө босгоход идэвхтэй оролцож байна.

АЖЛЫН АЛБА

Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн Гүйцэтгэх алба нь ажилдаа сэтгэлтэй эмэгтэйчүүдийн амьдралыг өөрчлөхийн төлөө өөрсдийгөө дайчилж ажиллаж байгаа 8 ажилтантай.

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН ТҮҮХ

Дэлхий дахины эмэгтэйчүүдтэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд өөрийн хувь нэмрээ оруулахын тулд 2000 онд байгуулагдсан юм.