Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

МОНЭС нь:

  • Аливаа бодлого эмэгтэйчүүдийн оролцоотой хийгддэг байх
  • Тэгш эрх, шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлсэн нийгмийг байгуулах
  • Эмэгтэйчүүдийг нийгмийг өөрлчөх санаагаа хэрэгжүүлэх боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх
  • Эмэгтэйчүүд хамтран тогтвортой хөгжих

Дэлхий дахины эмэгтэйчүүдтэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд өөрийн хувь нэмрээ оруулахын тулд 2000 онд байгуулагдсан юм.