Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

2018 оны жилийн тайлан

2017 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

2015 оны жилийн тайлан

2014 оны жилийн тайлан

2013 оны жилийн тайлан

2012 оны жилийн тайлан

2011 оны жилийн тайлан

2010 оны жилийн тайлан

2009 оны жилийн тайлан

2008 оны жилийн тайлан

2007 оны жилийн тайлан

2015 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан