10407627 941176079259112 5256648758269465302 N
10407627 941176079259112 5256648758269465302 N 11053898 941176122592441 1264540819161706276 O 11411784 941176135925773 2203824294459247410 O 11667305 941176075925779 8500689430529861974 N 11667345 941252395918147 115284744517170801 N

ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

УИХ дахь Эмэгтэй гишүүдийн бүлгийн дарга Л. Эрдэнэчимэг, Монголын Эмэгтэйчүүдийн сан /МОНЭС/-гийн гүйцэтгэх захирал Б. Эрдэнэчимэг, 21 аймгийн ИТХ дахь Эмэгтэйчүүдийн төлөөлөгчид 2015 оны 07-р сарын 02-нд 2015-2016 онд хамтран ажиллах зорилгоор харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *