Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх иргэний нийгмийн байгууллагын эвслийн зүгээс ажлын хэсэг байгуулагдлаа

Ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай тэмцэх эвслээс Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчлэсэн найруулгад ажлын байранд үйлдэгддэг бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, хохирогч болсон тохиолдолд дарамт үзүүлсэн ажилтан, албан хаагчид арга хэмжээ авах, хохирлыг барагдуулах, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийн заалтуудыг тусгах нөлөөллийн ажлын хэсэг, баг бий болгон ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *