1

Их үйлсэд сэтгэлийн тус багадахгүй

Дотоодын Сан Бүрдүүлэх хөтөлбөрөөс “Хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин суурьшиж байгаа охид, залуу эмэгтэйчүүдийг бүх төрлийн ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх” төсөлд VIP цэнгүүн болон ОУ-ын Филантропи өдрүүдийн  цуврал 2 арга хэмжээгээр нийт шинэ хандивлагч 48 хувь хүмүүс, давтан хандивлагч 90 хувь хүмүүс, 4 байгуулагын  дэмжлэгтэйгээр  мөнгөн дүнгээр 17,2 сая төгрөг, мөнгөн бус дүнгээр  26,0 сая төгрөгийн  сан бүрдүүлсэн.

Бид цуврал арга хэмжээгээр  босгосон санхүүжилтээр дараах ажлуудыг хийнэ.

  • Шилжин сууршигч охид, эмэгтэйчүүдийн тулгамдсан асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх утасны аппликейшн боловсруулж, түгээж
  • Охид залуу эмэгтэйчүүдэд зориулсан мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх цахим мэдээллийн төв байгуулж, үйлчилгээ үзүүлэнэ
  • 100 үе тэнгийн сургагч бэлгэнэ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *