DSC02106

Олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудаас жижиг төслийн санхүүжилтыг дамжуулагч боллоо. 

Глобал грийн грант байгууллагын санхүүжилтээр Архангай, Завхан, Дорноговь аймгуудын эмэгтэйчүүдийн ТББ-уудын сүлжээ тухайн орон нутгийнхаа ундны усны бохирдол,  хог хаягдлын сөрөг нөлөөллөөс эмэгтэйчүүдэд үзүүлж буй нөлөөллийн мониторинг хийж, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн төлөө орон нутгийн бодлого шийдвэрт нөлөөлөх нөлөөллийн ажлуудыг амжилттай хийж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *