Fundraising 2016

2016 оны ДСБХ-ийн мөнгөн хандивын задаргаа

МОНЭС нь 2016 онд байнгын болон шинэ хандивлагч  275 хувь хүмүүс8 байгууллагын дэмжлэгтэйгээр энэ жил нийт 40,6 сая  төгрөгийн сан бүрдүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *