Жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх системтэй мэдлэг олгох гарын авлага боловсрууллаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын өсвөр насны сурагчдад жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг системтэй олгох гарын авлага боловсруулж, сургагч багш нарыг бэлтгэн Дорнод аймаг, Багануур дүүргийн ЕБС-ын 8-11 ахлах ангийн сурагчдад ЖСХ-ээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олголоо.

  • Шууд үр шимийг хүртэгч  2560,
  • шууд бус үр шимийг хүртэгч 388
  • бусад үр шимийг хүртэгчид 2405

Та дараах линкээр татаж авах боломжтой.

Татах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *