GaGGa Logo

Ногоон болон Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөө Дэлхийн эвсэл

Ногоон болон Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөө Дэлхийн эвсэл/ GAGGA-Global Alliance for Green and Gender action/ нь эмэгтэйчүүдийн ус, хүнсний аюулгүй байдал, цэвэр, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах нийгмийг бүтээхийн тулд эмэгтэйчүүдийн эрхийн болон байгаль орчны хөдөлгөөнүүдийг  хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хүчийг нь нэгтгэхийг зорьж байгаа билээ.

Эвслийг  үүсгэн байгуулагчид нь Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Both ENDS Mama Cash сан ба эвслийн гишүүн 30 гаруй  байгууллага ажиллаж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн сан  эвслийн гишүүн байгууллага болж 2016-2020 оны хооронд эмэгтэйчүүдийн эрхийн байгууллагууд болон байгаль орчны байгууллагуудын хүчийг нэгтгэн  байгалийн баялагийн шударга ёсны хуваарилалтын бодлогод нөлөөлөн ажиллана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *