DSCN7599

Тэтгэлэг авагч ТББ-ууд болон бүлгүүдэд төслийн хяналт үнэлгээний сургалт зохион байгуулагдлаа

Уг сургалтанд 2012-2015 оны хооронд МОНЭС-аас тэтэглэг авсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ээжүүдтэй ажилладаг 4 ТББ-ын 7 бүлDSCN7603гийн төлөөлөл оролцлоо. Сургалтаар:

  • Эмэгтэйчүүдийн эрх ба эрхэд суурилсан хандлага
  • Эмэгтэйчүүдийн эрхэд суурилсан өөрчлөлтийг авчрах арга зам сэдвүүдээр ярилцаж, өмнө хэрэгжүүлсэн төслөө өөрсдөө үнэлж, нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийлээ. Төслийн явцад гаргасан алдаа, оноо, сургамжаа ярилцан цаашид ямар арга барилаар ажиллах түүндээ үнэлгээгээ хэрхэн ашиглах талаар суралцлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *