Ending Poverty,Inequality & Climate Change

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудын Бүрэн Биелэлтийг Шаардах Цуглаан

Ending Poverty,Inequality & Climate Change
НҮБ-ээс батлаж гаргасан Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд энэ онд дуусгавар болж 2016-2030 онуудад хэрэгжүүлэх Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг дэлхийн орон ороны удирдлагууд 9р сарын 25нд батлах билээ. Эдгээрийг “ардаа хэнийг ч орхилгүйгээр” бүрэн утгаар хэрэгжүүлэхийг шаардах #LightTheWay дэлхийн хөдөлгөөн өрнөж байгаа билээ. Энэхүү хөдөлгөөний цуглаан нь 9р сарын 24ны орой дэлхийн өнцөг болгонд зохион байгууллагдаж байна!
Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан нь энэхүү хөдөлгөөнд нэгдэж Монголын байгууллага, хувь хүмүүсийг нэгдэж эрхийнхээ төлөө нэгдэхийг уриалж байна!
Төр засгаасаа өөрсдийн дуу хоолойгоо нэгтгэн амлалтаа биелүүлэхийг шаардацгаая!!!

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудын тухай Sustainable Development Goals Mongolia хуудаснаас олж уншиж болно.

Facebook link: Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудын Бүрэн Биелэлтийг Шаардах Цуглаан

 

TURSHILT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *