Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад насанд хүрээгүй хохирогчийг хамгаалах олон улсын стандартыг нэвтрүүлж туршлаа

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад насанд хүрээгүй хохирогчийг хамгаалах олон улсын стандартыг нэвтрүүлж туршлаа

2018 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн 161-р тогтоолоор батлагдсан “Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцож, санхүүжүүлэх” журмын 2.6.6 дахь хэсэг “насанд хүрээгүй хохирогч, гэрчийн өмгөөлөгчийн өмгөөллийн үйлчилгээний хөлсийг хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээнд заасан хэмжээгээр нөхөн төлүүлэх” заалтыг шүүхийн практикт…

Read More
“ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛАЛ” төслийн уралдаанд зарлагдлаа.

“ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛАЛ” төслийн уралдаанд зарлагдлаа.

Монголын эмэгтэйчүүдийн сан нь эмэгтэйчүүдийн эрх, хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах, хамгаалах, жендэрийн тэгш байдлыг хөхүүлэн дэмжих, эмэгтэйчүүдийн манлайлал, засаглалыг хөгжүүлэхэд санхүүгийн болон мэдлэг арга зүйн дамжлэг үзүүлдэг сан юм. Танай байгууллага эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн шударга ёсыг бий болгохын төлөө ажилладаг…

Read More
“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт зориулсан ШАР, НОГООН, ЦЭНХЭР сургалтын модулиуд боловсруулагдан, туршигдлаа.

“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт зориулсан ШАР, НОГООН, ЦЭНХЭР сургалтын модулиуд боловсруулагдан, туршигдлаа.

“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн хүрээнд цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан НОГООН НОМ, эцэг эхчүүдэд зориулсан ЦЭНХЭР НОМ, хүүхдүүдэд сургалт явуулах ШАР НОМ гэсэн гурван цуврал сургалтын модулиудыг боловсруулагдан гарч, туршигдлаа. Тус сургалтын модулиудын зорилго нь…

Read More
Агаарын бохирдлын эсрэг ээж аавууын дуу хоолойг бодлого боловсруулагчдад  хүрч эхэллээ.

Агаарын бохирдлын эсрэг ээж аавууын дуу хоолойг бодлого боловсруулагчдад хүрч эхэллээ.

Утааны эсрэг ээж аавууд ТББ-ын Тэргүүн Ц.Пүрэвхүү: “Би хоёр хүүхдийн ээж. Сүүлийн нэг жилийн дотор хүүхдүүд маань тус бүрдээ 1-4 удаа хатгалгаа туссан, гурван удаа эмнэлэгт хэвтсэн. Би жилд нийтдээ гурван сая гаруй төгрөгийг эмчилгээний зардалд зарцуулсан. Үүний тодорхой хувийг нийгмийн…

Read More

Жендэрийн эрх тэгш байдал – Эмэгтэйчүүдийн эрх гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.

Эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрт суурилсан ялгаварлан гадуурхалт болон эрхийн зөрчлийг арилгах арга механизмийн талаар байгууллага, хувь хүмүүсийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын эмэгтэйчүүдийн сангаас “Жендэрийн эрх тэгш байдал-Эмэгтэйчүүдийн эрх” гарын авлагыг эрхлэн гаргаж байгаа юм. Энэхүү гарын авлагыг МОНЭС-ийн захиалгаар Хүйсийн тэгш…

Read More
Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ЭТББ, бүлгүүдийн зураглал, чадавхи, нөхцөл байдлын үнэлгээ

Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ЭТББ, бүлгүүдийн зураглал, чадавхи, нөхцөл байдлын үнэлгээ

Зорилго, үндэслэл – МОНЭС Эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмэгтэйчүүдийн бүлэг, Төрийн бус байгууллагыг (ТББ) олж илрүүлэх, Байгаль орчны шударга ёс, эмэгтэйчүүдийн ус, хүнсний аюулгүй байдал, цэвэр, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, МОНЭС-ийн цаашдын үйл…

Read More
Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд мониторинг үнэлгээ нь ямар ач холбогдолтой вэ?

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд мониторинг үнэлгээ нь ямар ач холбогдолтой вэ?

МОНЭС-гийн Тэтгэлэг олгох хөтөлбөрийн ажилтнууд Нидерланд Улсын MDF, сургалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг олон улсын байгууллаас явуулдаг МОНИТОРИНГ ҮНЭЛГЭЭ хийх сургалтанд 8-р сарын 1-4 хооронд, Тайланд Улсын Бангкок хотноо амжилттай суралцаад ирлээ. Энэхүү сургалтаар байгууллагад   мониторинг үнэлгээний системийг хэрхэн бий болгох,…

Read More
Төслийн уралдаанд оролцохыг урьж байна

Төслийн уралдаанд оролцохыг урьж байна

Танай байгууллага охид, залуу эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар ажилладаг уу? Танайх жендэрийн шударга ёсыг бий болгохын төлөө ажилладаг уу? Тийм бол бид танай байгууллагыг дэмжих хүсэлтэй байна. Өмнө нь зарласан төслийн уралдаанд шаардлага хангах төсөл ирээгүй тул төслийн уралдааныг дахин зарлаж…

Read More
Охид эмэгтэйчүүдийг бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалъя 88 өдрийн аян эхэллээ

Охид эмэгтэйчүүдийг бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалъя 88 өдрийн аян эхэллээ

Өнөөдөр олон улсын хүний эрхийн өдөр. Хүний эрхийн өдрөөс эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр хүртэл Охид эмэгтэйчүүдийг бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалъя 88 өдрийн аянг 2006 оноос хойш жил бүр зохион байгуулж бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг 20 орчим төсөлд санхүүжилт олгосон юм. Бид өнөөдөр Cүхбаатарын талбайд…

Read More
Тэтгэлэг авагч ТББ-ууд болон бүлгүүдэд төслийн хяналт үнэлгээний сургалт зохион байгуулагдлаа

Тэтгэлэг авагч ТББ-ууд болон бүлгүүдэд төслийн хяналт үнэлгээний сургалт зохион байгуулагдлаа

Уг сургалтанд 2012-2015 оны хооронд МОНЭС-аас тэтэглэг авсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ээжүүдтэй ажилладаг 4 ТББ-ын 7 бүлгийн төлөөлөл оролцлоо. Сургалтаар: Эмэгтэйчүүдийн эрх ба эрхэд суурилсан хандлага Эмэгтэйчүүдийн эрхэд суурилсан өөрчлөлтийг авчрах арга зам сэдвүүдээр ярилцаж, өмнө хэрэгжүүлсэн төслөө өөрсдөө үнэлж,…

Read More