Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng
10 өрхийн амьдрах орчныг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэхээр ирэх 3 жилийн төлөвлөгөө хэлэлцлээ.

10 өрхийн амьдрах орчныг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэхээр ирэх 3 жилийн төлөвлөгөө хэлэлцлээ.

Монголын эмэгтэйчүүдийн сан нь Чингэлтэй дүүргийн 16-р хорооны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрхүүдийн амьдрах орчныг сайжруулах туршилтынхаа төслийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусаад байна. Төслөөр 3 өрх амины орон сууцтай, мөн 3 өрх шинэ гэртэй болж тав тухтай, дулаан амьдрах боломжтой болж байшин…

Read More
Women Assessed Rights Violations Caused By Negative Impacts Of The Mining Through Gender Impact Assessment (GIA) And Proved Wrongful Activities Of Gold Companies With Evidence

Women assessed rights violations caused by negative impacts of the mining through Gender Impact Assessment (GIA) and proved wrongful activities of gold companies with evidence

Due to recent droughts occurring in Urgamal soum of Zavkhan province and the consequent water shortage for livestock, herder families are on the constant move, migrating to neighboring soums in search of better pastures and encampments for the cattle. This…

Read More
Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн үйл ажиллагаа болон Дотоодоос хэрхэн сан бүрдүүлэх вэ? туршлага судлах уулзалт 

Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн үйл ажиллагаа болон Дотоодоос хэрхэн сан бүрдүүлэх вэ? туршлага судлах уулзалт 

"Завхан аймгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, өсөлтөнд Иргэний Нийгмийн Байгууллагуудын оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх нь" төсөлд хамрагдаж байгаа Завхан аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл манай оффисоор зочилж, МОНЭС-ийн үйл ажиллагаа болон дотоодын сан бүрдүүлэх хөтөлбөрийн талаар туршлага судлах уулзалт хийлээ.…

Read More
“ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛАЛ” төслийн уралдаанд зарлагдлаа.

“ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛАЛ” төслийн уралдаанд зарлагдлаа.

Монголын эмэгтэйчүүдийн сан нь эмэгтэйчүүдийн эрх, хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах, хамгаалах, жендэрийн тэгш байдлыг хөхүүлэн дэмжих, эмэгтэйчүүдийн манлайлал, засаглалыг хөгжүүлэхэд санхүүгийн болон мэдлэг арга зүйн дамжлэг үзүүлдэг сан юм. Танай байгууллага эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн шударга ёсыг бий болгохын төлөө ажилладаг…

Read More
📣 ТӨСЛИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА📣

📣 ТӨСЛИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА📣

#ТөслийнЗорилго нь Эмэгтэйчүүд өөрсдийнхөө ажиллаж, амьдарч буй орчны сөрөг нөлөөлөл өөрчлөлтөөс үүдэлтэй эрхийн зөрчлийг зогсоохын төлөө дуу хоолойг нэмэгдүүлж, эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих замаар эрх тэгш байдлыг хангах, эрхээ хамгаалах, эрхийн зөрчлийг үл тэвчих хандлагыг төлөвшүүлэх, бэрхшээлийг хамтран даван туулахад чиглэсэн чадавхтай…

Read More

Хөдөө орон нутгаас шилжин ирсэн охид залуу эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах хөтөлбөр

Монголын эмэгтэйчүүдийн сангаас охид, залуу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Гүнж төв ТББ-д тэтгэлэг олгож, “Хөдөө орон нутгаас шилжин ирсэн охид залуу эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах” төслийг 2017 оны 4 сараас 12 сарыг хүртэл хэрэгжүүллээ. Төслийн хүрээнд хөдөө, орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин, суурьшиж…

Read More

Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх иргэний нийгмийн байгууллагын эвслийн зүгээс ажлын хэсэг байгуулагдлаа

Ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай тэмцэх эвслээс Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчлэсэн найруулгад ажлын байранд үйлдэгддэг бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, хохирогч болсон тохиолдолд дарамт үзүүлсэн ажилтан, албан хаагчид арга хэмжээ авах, хохирлыг барагдуулах, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийн заалтуудыг тусгах нөлөөллийн ажлын хэсэг,…

Read More
“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт зориулсан ШАР, НОГООН, ЦЭНХЭР сургалтын модулиуд боловсруулагдан, туршигдлаа.

“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт зориулсан ШАР, НОГООН, ЦЭНХЭР сургалтын модулиуд боловсруулагдан, туршигдлаа.

“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн хүрээнд цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан НОГООН НОМ, эцэг эхчүүдэд зориулсан ЦЭНХЭР НОМ, хүүхдүүдэд сургалт явуулах ШАР НОМ гэсэн гурван цуврал сургалтын модулиудыг боловсруулагдан гарч, туршигдлаа. Тус сургалтын модулиудын зорилго нь…

Read More