PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Donator name

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
CONTACT US       Мон | Eng

MONGOLIAN BOOKS

“Upholding children’s right for violence free environment: good/bad touch” Project Mid-Term Evaluation Report Download

Ажлын байр боловсрол сургалтын орчин дахь БЭЛГИЙН ДАРАМТЛАЛ ба түүнээс сэргийлэх нь 2010 он. Download
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал Монгол улсад баримтын тайлан 2010 он. Download
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалд өртвөл хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх боломжтой юу? 2010 он. Download
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг ЗОГСООЁ 2014 он. Download
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАЛТ – ХАМТАРСАН БАГИЙН ОРОЛЦОО 2010 он. Download
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь 2015 он. Download
Бэлгийн дарамтлалаас ангид аюулгүй ажлын байр эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлага 2014 он. Download
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хамтарсан багаар ажиллах арга зүй 2010 он. Download
Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний ололт ажилтуудаас 2010 он. Download
Сайн дурынхан нийгмийн хөгжилд 2007он. Download
Сая саяыг хөдөлгөгч эмэгтэйчүүд АНХДАГЧИД эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөнд санхүүжилт олгох замаар түүх бүтээсэн эмэгтэйчүүд Download
Та ажлын байрандаа бэлгийн дарамтад өртөж байна уу Хүний эрхийн комисст хандан гомдол гаргаарай Download
Та эрхээ хамгаалж чадах уу? 2007 он. Download
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр садар самууныг сурталчилж буй өнөөгийн байдал. Download
Цэцэрлэгийн сайн засаглал ба мэдээллийн ил тод байдал 2014 он. Download
Эмэгтэйчүүд нүдээр төсөв 2008 он. Download
Эмэгтэйчүүд сонгуульд хэрхэн өрсөлдөж ялах вэ 2008 он. Download
Филантропи нийгмийг өөрчилнө 2007 он. Download

MONGOLIAN RESEARCH BOOKS

2000-2010 Нийгмийн шудрага ёсны төлөө эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлнэ. Download
Гэр бүлийн хүчирхийллийн нийгэм эдийн засгийн өртөг судалгааны хураангуй 2009 он. Download
Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх гомдол, мэдээллийг хэрхэн гаргах, хэнээс туслалцаа авах вэ? Download
Судалгааны тайлан 2010 он. Download
Филиппин улсын засгийн газраас бэлгийн дарамтлалын эсрэг авч буй арга хэмжээ мэдээллүүдийн эмхтгэл 2014 он. Download
Хэрхэн хөрөнгө босгож сан бүрдүүлэх вэ? Download
Эмэгтэйчүүдийн эрх ба хэвлэл мэдээлэл судалгаа Download

ENGLISH BOOK

Social and Economic Cost of Domestic Violence Download

Mongolian women’s fund (MONES) PROGRAM STRATEGY for 2016-2020 Download

ENGLISH RESEARCH BOOKS

The Field of Women’s Organizing in Mongolia Possibilities of a Feminist Movement 2009 Download