Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Жендэрийн эрх тэгш байдал – Эмэгтэйчүүдийн эрх гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.

Эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрт суурилсан ялгаварлан гадуурхалт болон эрхийн зөрчлийг арилгах арга механизмийн талаар байгууллага, хувь хүмүүсийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын эмэгтэйчүүдийн сангаас “Жендэрийн эрх тэгш байдал-Эмэгтэйчүүдийн эрх” гарын авлагыг эрхлэн гаргаж байгаа юм. Энэхүү гарын авлагыг МОНЭС-ийн захиалгаар Хүйсийн тэгш…

Read More
Зөвлөх ээж, зөвлөх эмээ нарыг бэлдэнэ

Зөвлөх ээж, зөвлөх эмээ нарыг бэлдэнэ

“Хүмүүст гал өг, тэгвэл тэд амьдарч чадна” гэж үг бий. Ардчилсан гэх нэг бодлын хүмүүнлэг, нөгөө талаар хатуу нийгэмд бид амьдарч байна. Цөөхүүлээ, тэгээд бас хүчгүй тул дуу хоолой нь төдийлөн сонсогддоггүй, төрийн ивээл, халамжийг бараг л хүртэж чаддаггүй нэг…

Read More