Хэрхэн хандив өргөх вэ?

Хэрэв та МОНЭС-т хандив өргөхийг хүсвэл дараах хэлбэрээр өргөж болно.
- Дансаар
- PAYPAL ашиглан /гадаадаас/
- Холбоо тогтоох /дугтуйгаар, утасдах, биеэр ирж гэх мэт/

Хандивын данс

Худалдаа Хөгжлийн Банк Хаан Банк
Төгрөгийн данс: 453 016 378 Төгрөгийн данс: 503 103 9201
Гадаад валютын данс: 453 023 942

PAYPAL ашиглан хандив өргөх.

Хандивлагчийн нэр

PayPal
7711 9991 mones@mongol.net
ХОЛБОО БАРИХ       Мон | Eng

Жендэрийн эрх тэгш байдал – Эмэгтэйчүүдийн эрх гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.

Эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрт суурилсан ялгаварлан гадуурхалт болон эрхийн зөрчлийг арилгах арга механизмийн талаар байгууллага, хувь хүмүүсийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын эмэгтэйчүүдийн сангаас “Жендэрийн эрх тэгш байдал-Эмэгтэйчүүдийн эрх” гарын авлагыг эрхлэн гаргаж байгаа юм. Энэхүү гарын авлагыг МОНЭС-ийн захиалгаар Хүйсийн тэгш…

Read More
Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ЭТББ, бүлгүүдийн зураглал, чадавхи, нөхцөл байдлын үнэлгээ

Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ЭТББ, бүлгүүдийн зураглал, чадавхи, нөхцөл байдлын үнэлгээ

Зорилго, үндэслэл – МОНЭС Эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмэгтэйчүүдийн бүлэг, Төрийн бус байгууллагыг (ТББ) олж илрүүлэх, Байгаль орчны шударга ёс, эмэгтэйчүүдийн ус, хүнсний аюулгүй байдал, цэвэр, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, МОНЭС-ийн цаашдын үйл…

Read More
Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд мониторинг үнэлгээ нь ямар ач холбогдолтой вэ?

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд мониторинг үнэлгээ нь ямар ач холбогдолтой вэ?

МОНЭС-гийн Тэтгэлэг олгох хөтөлбөрийн ажилтнууд Нидерланд Улсын MDF, сургалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг олон улсын байгууллаас явуулдаг МОНИТОРИНГ ҮНЭЛГЭЭ хийх сургалтанд 8-р сарын 1-4 хооронд, Тайланд Улсын Бангкок хотноо амжилттай суралцаад ирлээ. Энэхүү сургалтаар байгууллагад   мониторинг үнэлгээний системийг хэрхэн бий болгох,…

Read More
Эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагуудыг чадваржуулахад ямар дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байна вэ?

Эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагуудыг чадваржуулахад ямар дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байна вэ?

МОНЭС нь олгосон тэтгэлэгүүдээ үр дүн, үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн тулд зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө ажиллаж байгаа байгууллага, бүлгүүдийн чадавхийг үнэлж, цаашдын үйл ажиллагаа явуулахад зориулан эмэгтэйчүүдийн эрхийн байгууллагуудын зураглал гаргалаа. Үнэлгээнд Улаанбаатар хотод байршилтай 35 байгууллага, Архангай, Булган, Дархан-Уул,…

Read More
Байгаль орчин ба эмэгтэйчүүдийн эрх хэрхэн огтлолцох вэ?

Байгаль орчин ба эмэгтэйчүүдийн эрх хэрхэн огтлолцох вэ?

Байгаль орчин, эмэгтэйчүүдийн эрх гэсэн асуудал хэрхэн огтлолцож байна вэ? Энэ асуудлаар Булган, Архангай, Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь, Завхан аймаг, Улаанбаатар хотын төрийн бус 50 байгууллагын төлөөлөл  4-р сарын 27-29-ний өдрүүдэд уулзаж ярилцлаа. Оролцогчдын 50 хувь нь шинэ байгууллагын төлөөлөл байсан учир …

Read More
“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн суурь судалгаа хийгдлээ.

“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” төслийн суурь судалгаа хийгдлээ.

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан  /МОНЭС/-гаас 2017 оны 1-р сараас эхлэн Ананда ОУБ-ын санхүүжилтээр “Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид орчинг дэмжих” гурван жилийн хугацаатай төслийг Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхонгор, Дорнод аймгийн нийт 11 цэцэрлэг дээр хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. Төслийн эхний…

Read More
Сургалтын модуль боловсруулах   зөвлөх  баг сонгон шалгаруулна.

Сургалтын модуль боловсруулах зөвлөх баг сонгон шалгаруулна.

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан  /МОНЭС/ нь эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллага, бүлгүүдэд нийгмийн хөгжлийн төлөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг ҮНДЭСНИЙ АНХДАГЧ САН юм. МОНЭС нь 2000 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш одоогийн байдлаар 335 төсөлд санхүү, мэргэжил арга зүйн…

Read More
“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид орчинг дэмжих” төсөл хэрэгжүүлэхээр хамтын ажиллагааны “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа.

“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид орчинг дэмжих” төсөл хэрэгжүүлэхээр хамтын ажиллагааны “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа.

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан нь Швейцари улсын Ананда сангийн түншлэгч болох ХАОРОН сангийн санхүүжилтээр “Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид орчинг дэмжих” төслийг 2017-2019 онд хэрэгжүүлэхээр болсон. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлж, хамгаалах талаар олон нийт  (хүүхэд, эцэг эх, багш) болон олон…

Read More
Олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудаас жижиг төслийн санхүүжилтыг дамжуулагч боллоо. 

Олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудаас жижиг төслийн санхүүжилтыг дамжуулагч боллоо. 

Глобал грийн грант байгууллагын санхүүжилтээр Архангай, Завхан, Дорноговь аймгуудын эмэгтэйчүүдийн ТББ-уудын сүлжээ тухайн орон нутгийнхаа ундны усны бохирдол,  хог хаягдлын сөрөг нөлөөллөөс эмэгтэйчүүдэд үзүүлж буй нөлөөллийн мониторинг хийж, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн төлөө орон нутгийн бодлого шийдвэрт нөлөөлөх нөлөөллийн…

Read More
2016 онд 40 төсөлд 177,9 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо.

2016 онд 40 төсөлд 177,9 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо.

Нийт 40 төсөлд 177,9 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо. Улаанбаатар 25 Орон нутаг 15 Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан 2016 онд тэтгэлэгүүдээр дамжуулан 44468 охид, эмэгтэйчүүдэд хүрч ажиллалаа. Жендэрийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулах 72,0 % Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин…

Read More